Utmärkelser

Malmö stads kulturstipendium 1984 och stora kulturpris 2001

Skapstipendium 1997

Radio Malmöhus kulturpris 1998

Skaps och visarkivets Olrog-stipendium 2000

Stockholms Visans Vänners pris 2003

Birger Sjöberg-stipendiet 2004

Levelii stipendium 2004

Nyköpings kommuns Olrog-stipendium 2010

Skaps stipendium till Fred Åkerströms minne 2012

Ferlinsällskapets trubadurpris 2015

Bidrag från Svenska akademien 2016

Irisstipendiet 2017

Taubesällskapets trubadurpris 2019

Svenska Vispriset 2021